LEMBARAN KERJA (BM)

LEMBARAN KERJA ABJAD
NAMA : _________________________  TAHUN: _______                                                                                                  
Cari dan tampalkan huruf besar dengan betul.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
LEMBARAN KERJA ABJAD
NAMA : _________________________   TAHUN: _______                                                                                                  
Tuliskan huruf besar dengan betul.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
ZLEMBARAN KERJA ABJAD
NAMA : _________________________       TAHUN: _______                                                                                                  
Lengkapkan huruf yang tertinggal dalam turutan abjad a hingga z.b
c

eh

i


kn

o
qt

u

v


Y

LEMBARAN KERJA AYAT

No comments:

Post a Comment